نظام ,تربيت ,اهداف ,تعلیم ,ساحت تربیت ,فراهم ,اهداف ساحت تربیت ,حيات طيبه ,نظام معیار ,تربيت رسمي ,نظام آموزشي ,مأموريت وزارت آموزش ,نظام معیار تعريف « تربيت » :

«‌ تربيت » عبارت است از فرايند تعاملي زمينه ساز تكوين و تعالي پيوسته هويت متربيان ،به صورتي يك پارچه و مبتني برنظام معيار اسلامي، به منظور هدايت ايشان در مسير آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختياري مراتب حيات طيبه در همه ابعاد.

(مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي، 1390 ،ص 139 )

  ***

- تعلیم و تربيت عبارت است از :

فرايندي تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه

مبتنی بر نظام معیار اسلامی

به‌ منظور هدايت افراد جامعه

به سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حيات طيبه

در همة ابعاد،

زمينه‌های مناسب تكوين و تعالي پيوستة هويت ایشان را

در راستای شکل گیری و پیشرفت جامعه اسلامی فراهم می‌آورد.

***

  - اهداف جريان تربيت ( ساحت هاي ششگانه تربيت )

اهداف ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخلاقی

اهداف ساحت تربیت اجتماعی و سياسي

اهداف ساحت تربیت زیستی و بدنی

اهداف ساحت تربیت زیبا شناختی و هنري

اهداف ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای

اهداف ساحت تربیت علمی و فناوری 

***

  - محور فعالیت های مدارس باید بر پنج عنصر زير انجام گيرد :

تفکر و تعقل

ایمان و باور

علم

اخلاق

عمل

اهداف، ماموریت ها و چشم انداز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

رسيدن به حیات طیبه است.

 ***

- شایستگی‌هاي پايه :

مجموعه‌ای ترکیبی از

صفات و توانمندی‌های فردی و جمعی

ناظر به همه‌ی جنبه‌های هویت (عقلانی، عاطفی، ارادی و عملی)

و نیز

تمام مؤلفه‌های جامعه

بر اساس نظام معیار اسلامی است،

که متربیان برای دست یابی به مراتب حیات طیبه

جهت درک موقعیت خود و دیگران و عمل فردی و جمعی

برای بهبود مستمر آن،

باید این گونه صفات و توانمندی ها را« کسب »کنند.

 ***

 - هويت :

برآيند مجموعهاي از

بينشها، باورها،گرايشها، اعمال و صفات آدمی است.

از اينرو،

نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين شده نيست،

بلكه حاصل تلاش و توفيق شخص و تا حدودي متأثر از شرايط اجتماعي است.

انسان، موجودي  است که

می تواند با تكيه بر فطرت و استعدادهاي طبيعي خود

و با استفاده از نيروي عقل و اختيار و ارادهي خويش،

به معرفت دست يابد.

معرفت ايجاد شده ميتواند زمينه‌ي میل و گرایش را در او فراهم سازد.

بینش و گرایش درونی،

زمینه باور (ایمان)

و تکوین اراده (تصمیم معطوف به عمل) را

در وی فراهم می آورد

و با عمل و تکرار آن، به تدریج هویتش شکل می گیرد.

همین امور نیز، در هر گونه تحول هویت پس از تکوین اولیه‌ی آن نقش آفرین است.

***

  - چشم انداز:

وضع مطلوب دست یافتنی است

که با الهام از وضعیت آرمانی انعکاس یافته در رهنامه تعلیم و تربيت رسمي عمومي‌و تحت تاثیر چالش‌ها ترسیم شده است.

 چشم انداز نظام آموزشي، اعلاميه جهت گيري نظام آموزشي و بيانگر هويت و آرمان آن است كه تصويري از مقاصد آينده نظام آموزشي كشور در افق 1404را ترسيم مي كند.

 اين چشم‌انداز بر اساس اسناد بالادستي، قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام، سند چشم انداز بيست ساله و فلسفه تعلیم و تربيت در جمهوري اسلامي ايران، در افق 1404 ترسيم مي‌شود.

 ***

- مأموريت وزارت آموزش و پرورش :

مهمترين نهاد تعلیم و تربيت رسمي عمومی،

متولي فرآیند تعلیم و تربيت درهمه ساحت‌هاي تعلیم و تربیت،

قوام بخش فرهنگ عمومي و تعالي بخش جامعه اسلامي

بر اساس نظام معیار اسلامی،

با مشارکت خانواده، نهاد‌ها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي است.

   اين نهاد ماموريت دارد :

با تاکيد بر شايستگي‌هاي پايه،

زمينه دستيابي دانش آموزان در سنين لازم التعليم 

طي 12 پايه تحصيلي (چهار دوره سه ساله)

به مراتبی از حيات طيبه در ابعاد فردي، خانوادگی، اجتماعي و جهانی را

به صورت نظام مند، همگاني، عادلانه و الزامي

در ساختاري کارآمد و اثربخش فراهم سازد.

   انجام این مهم  نقش زیر ساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت.

***

منبع اصلی مطلب : فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران
برچسب ها : نظام ,تربيت ,اهداف ,تعلیم ,ساحت تربیت ,فراهم ,اهداف ساحت تربیت ,حيات طيبه ,نظام معیار ,تربيت رسمي ,نظام آموزشي ,مأموريت وزارت آموزش ,نظام معیار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : مأموريت وزارت آموزش و پرورش چيست ؟ ( طبق اسناد تحولي )