برنامه ,roshdmag ,مقاله ,آموزش ,قرآن

        سفر یادگیری قرآن کریم       

در پرونده‌ دوم مجله‌ « رشد آموزش ابتدایی » ؛ آبان‌ 1395

با سلام و احترام

خواندن اين مقاله را به آموزگاران محترم و دبيران قرآن و نيز كارشناسان مناطق و استان ها و مديران مدارس توصيه مي شود.

زيرا معلمان و دبيران گاهي بيش از اهداف برنامه ريزي شده به موضوعات آموزش قرآن مي پردازند. و اين امر تبعات مختلفي را در پي دارد. از جمله تحميل اهداف و مطالب جديد به دانش آموزان ....

و نيز برنامه ريزان و كارشناسان نيز هر نوع برنامه و فوق برنامه را بايد مبتني بر اين چارچوب وضع و اجرا كنند.

پرونده‌ شماره دو مجله‌ رشد آموزش ابتدایی - دوره‌ بیستم - صفحات 15 تا 21

مجله :

http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1236

مقاله :

http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/15.23%20from%20(95-96)%20MATN%20EBTADAEE%202-5_0.pdf

دانلود :

 15.23 from (95-96) MATN EBTADAEE 2-5_0.pdf

منبع اصلی مطلب : فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران
برچسب ها : برنامه ,roshdmag ,مقاله ,آموزش ,قرآن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : مقاله پژوهشي - آموزشي