دو شعر با يك مضمون ( از دو زاويه )

حكيم خيام نيشابوري :

گـر می نخوری طعـنه مزن مسـتان را                  بـنـیـاد مـکن تـو حـیـله و دسـتـان را

تو غره بدان مشو که می، می نـخوری                صد لقمه خوری که می غلام‌ست آن را

 

حضرت حافظ :

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح                  هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد                  وقت آن است که بدرود کنی زندان را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی      دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

منبع اصلی مطلب : فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : دامگه تزوير